6.2.14

Tietotekniikkaa käyttää ihminen, iPadia kuluttaja

Koulua ja nuorisotyötä yhdistää yhteinen tavoite: aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Molemmat instituutiot pyrkivät omilla keinoillaan siihen, että nuoret kasvavat yhteisön osallistuviksi jäseniksi, joilla on valmiudet rakentaa demokraattista yhteiskuntaa ja yhteistä kulttuuria.

Ei ole sattumaa, että tämä tavoite on irrottamattomalla tavalla kietoutunut kahteen lempiaiheeseeni: tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön ja audiovisuaalisen kulttuurin kehittymiseen. Se ei ole sattumaa, koska sekä teknologia että kulttuuri ovat välineitä kansalaisuuden toteuttamiseen ja rajoittamiseen. Tätä kohtalonyhteyttä harvoin tunnistetaan, kun näistä kolmesta kasvatuksen kysymyksestä keskustellaan. Yritän seuraavaksi havainnollistaa, miksi tunnistaminen olisi tärkeää.

Aloitetaan Applen iPadista, joka on osuva embleemi tästä tekniikan, kulttuurin ja kansalaisuuden palmikosta. IPad on suosittu tvt-väline kouluissa, koska sen käyttö on yleensä varsin helppoa ja käyttötarkoitusta voidaan kohdentaa valituilla sovelluksilla, appeilla. Osa sovelluksista on suunniteltu nimenomaisesti jonkin tietyn asian opettamiseen.

Suosiota koulussa selittää epäilemättä myös suosio maailmassa koulun ulkopuolella, jossa iPad ja iPhone ovat menestyneitä kuluttajatuotteita – ehkä tämän hetken ikonisimpia sellaisia. On hyvin todennäköistä, että edelläkävijäopettajat tuovat luokkahuoneeseen mukanaan juuri Applen laitteen. Onhan se laite, jota he itse ovat oppineet käyttämään.

IPadin pedagoginen ongelma on, että koulussakin se on edelleen sama kuluttajatuote, jollaiseksi se on suunniteltu. Sen käyttäminen ja sen käyttämiseen opettaminen kasvattaa siis aina myös kuluttajaksi, tietyn tuotteen asiakkaaksi, ei kansalaiseksi.

Mobiililaitteita, joiden toiminnallisuus perustuu yhtä asiaa varten valmistettuihin sovelluksiin, appeihin, voi verrata kauppakeskukseen toiminnallisuuteen. Kun kuluttaja ottaa käteensä mobiililaitteen, astuu kauppakeskukseen, hänen toimintaansa rajoittaa se, mikä hänelle on erikseen mahdollistettu. Sovellukset ovat pieniä kauppoja, joilla on kullakin oma tehtävänsä. Tällä havainnollisuudella on kääntöpuolensa: Samalla tavalla kuin kauppakeskuksen julkista tilaa suunnittelee ja hallitsee yksityinen yhtiö, on näissä mobiilikäyttöjärjestelmissä käyttäjällä mahdollisuus tehdä vain asioita, jotka järjestelmän omistaja on erikseen sallinut. Esimerkiksi sananvapaus ei välttämättä kuulu näihin oikeuksiin. Vakuudeksi kuluttajaa vaaditaan vähän väliä allekirjoittamaan ohjelmistojen yksipuolisia käyttöehtoja. Jos kuluttaja itse haluaa vaikuttaa ympäristöönsä, hän voi tehdä sen vain kulutusvalinnoillaan: valitsemalla kauppansa ja ostoksensa, antamalla omistajille epävirallista palautetta – tai kävelemällä pois.


Vanha henkilökohtainen tietokone, PC, jonka käyttöjärjestelmänä useimmiten on ollut joku Microsoftin Windowsin versioista, Mac OS tai Linux, muistuttaa toimintaympäristönä enemmän kaupunkia. Sen sisällä on  toki kauppakeskuksiakin, mutta ennen kaikkea yksittäisiä liikkeitä, kirjastoja, toreja, katuja, umpikujia, puistoja, pusikoita, joutomaita ja yksityisasuntoja. Monet tiloista ovat toiminnallisesti avoimia – niissä voi tehdä mitä vain.

Kaupungissa asuu kansalainen, jonka toimintaa rajoittaa se, mikä on erikseen kiellettyä. Säännöistä päättää ympäröivä yhteisö, johon kansalainen itse kuuluu. Kansalainen voi yhteisön luomissa puitteissa toteuttaa omia päämääriään, luoda uutta kulttuuria ja myös muuttaa ympäristöään. Tietokoneen käyttäjä voi hyödyntää kaikkia tarjolla olevia välineitä haluamallaan tavalla. Jokaiseen ongelmaan on monta erilaista ratkaisua, erilaista ohjelmaa. Kaupunkia muistuttavan käyttöjärjestelmän omistaja ei päätä, mitä ohjelmistoja tietokoneessa saa käyttää, kehittää ja levittää. Itse järjestelmänkin muuttaminen on jossain määrin mahdollista. Kääntöpuolena on ympäristön ja sen hallinnan monimutkaisuus, joskus turvattomuuskin. Halutessaan kansalainen voi hetkeksi paeta ahdistustaan ostoskeskukseen.

Usein tietotekniikan toiminnallisuutta arvioidaan näiden vaihtoehtojen kautta: yksinkertainen tai monimutkainen, rajoitettu tai rajoittamaton, Windows tai Mac, iOS tai Android. Dikotomia ei kuitenkaan ole totuus tietotekniikasta niin kuin ostoskeskus ja kaupunki eivät ole totuus maailmasta.

Ostoskeskuksessa kuluttaja voi ryhtyä kaikkeen, mikä on mahdollistettu, kaupungissa kansalainen kaikkeen, mikä ei ole kiellettyä. Maailmassa sen sijaan asuu ihminen, joka pystyy kaikkeen, mikä ei ole mahdotonta. Viime kädessä vain luonnonlait rajoittavat ihmistä. Sama eksistentialistisesti: ihminen on heitetty maailmaan ainutlaatuisena olentona, joka on samanaikaisesti vapaa ja tuomittu toteuttamaan omaa olemustaan omilla valinnoillaan. Samalla tavalla eksistentialistinen ihminen lähestyy myös tieto- ja viestintätekniikan läpäisemää kulttuuria. Se on ympäristö, jossa ihminen voi toteuttaa olemustaan tekemällä kaikkia asioita, jotka eivät ole mahdottomia. Monet niistä ovat asioita, joita kukaan muu ei ole aiemmin tehnyt, mahdollistanut, sallinut eikä kieltänyt.


Koulussa ja nuorisotyössä kasvatetaan yhteiskuntaan, jonka infrastruktuurin monet keskeiset osat ovat tieto- ja viestintätekniikkaa ja kulttuuri audiovisuaalista. Kun tavoitteena on aktiivisen kansalaisen valmiudet, ei oppimisympäristö voi vangita oppijaa vain kuluttajan rooliin.

Kuluttajan taitojen oppiminen ei sinällään ole tarpeeton asia. Kuuluvathan ne peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiinkin (9 mainintaa). Paljon vahvemmin esillä on kuitenkin kasvaminen kansalaiseksi. Sitä käsitellään heti aivan ytimessä, perusopetuksen tehtävässä (yhteensä 22 mainintaa). Kansalaisuudesta puhutaan myös nuorisolaissa (4 mainintaa). Yksi on kuitenkin ylitse muiden: ihminen mainitaan opetussuunnitelman perusteissa 169 kertaa.

Siksi, kun tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa ja nuorisotyössä suunnitellaan, pitää ihmisyys ja kansalaisuus asettaa etusijalle kuluttamiseen nähden. Valmiit opetusohjelmat ja yhden asian sovellukset eivät riitä. Office-ohjelmiston osaaminen ei riitä. Kasvatuksen pitää antaa valmiuksia käyttää tekniikkaa kaikilla kansalaisen ja ihmisen tarvitsemilla tavoilla. Myös – ja erityisesti – niillä, joita ei vielä tänään ole olemassa.

5 kommenttia:

 1. Apps- ja teknologiakeskeinen lähestymistapa tuppaa usein tulemaan etunenässä kun puhutaan "digitaalisesta oppimisesta" tai mitä termiä nyt halutaankin käyttää, jopa kritiikissä. Kansalaiskeskustelun näkökulmasta, ja oppimisen yleensä, keskustelu täytyisi kääntää pedagogiseksi. Lähtökohta ei ole silloin appsin soveltaminen oppiaineeseen vaan oppilas- ja tekijälähtöinen toiminta, nimityksiä tälle on myös monia: seamless pedagogy, flipped classroom, connected learning jne. Onhan niissäkin eroja mutta mobiililaitteet oppimiskäytössä keskeisiä. Ja väittäisin että ihan sama mikä valmistaja eikä välttämättä tarvita laitteita lainkaan mutta ne ovat vieneet keskustelua eteenpäin.

  Kaupunkimetaforaa voisi jatkaa niin kuin de Certeau, että vaikka infra määrittää katurakennelmineen valmiita kulkuja, kaupungissa kulkija kävelee sinne omia polkujaan tai parkourharrastajan tavoin näkee koko tilan uudella tavalla ja omaksuu sen toiminnallaan itselleen, muokkaa sitä ja "anastaa". Tämä on se mekanismi jossa kuluttajasta tulee kansalainen.

  VastaaPoista
 2. Parkour onkin erittäin mainio rinnastus! Tietotekniikan pitäisi sallia väärin käyttäminen ja siihen pitäisi myös opettaa.

  Ihmiselle on ominaista erilaisten esteiden ylittäminen ja kiertäminen. 1-vuotiasta viime aikoina seuranneena varsinkin painovoima, kynnykset ja suljetut ovet selvästi kutsuvat nujertamaan itsensä.

  Liian suljetut ohjelmat ja järjestelmät asettavat rajat, mutta eivät päästä niiden yli. Ohjelmilla voi tehdä vain sitä, mitä tekijä on tarkoittanut. Niitä käyttämällä ei opi tietotekniikan parkouria.

  VastaaPoista
 3. Niin samaa mieltä. Lähes kaikkeen mitä myydään on sisällytetty myös jokin strategia.
  Ipad on alkanut kummalisella tavalla tarkoittaa koulussa tablettia, vaikkei sen opiskeluominaisuudet vastaa kovinkaan hyvin hintaa.

  Kun laitteita hankintaan tulisi miettiä mihin strategiaan samalla liitytään. Sitten kun vielä käytetään kuntalaisten varoja ja annetaan esimerkkiä kuluttajana, niin koulussa aina on pyrittävä mahdollisimman maltilliseen ostokäyttäytymiseen. Tabletteja saa jo käytettynäkin, mutta joku byrokratia niiden oston varmaan estää.

  Yleensäkin näyttää, että tietotekniikkaa hankitaan vähemmän harkiten kuin vaikka oppikirjasarjoja, joihin kyllä liitetään yleensä pedagoginen keskustelu. Tietotekniikan hankinnasta päättää pieni porukka omien mieltymysten tai sitoumusten perusteella. Pahimmillaan it-yksikkö yksin, jolloin hankinnalla ei ole lainkaan pedagogisia perusteita. Omat kaikenlaiset välineet vaan kouluun!

  VastaaPoista
 4. Tällä asenteella tietotekniikkaakin pitäisi käyttää, kotona ja koulussa: http://youtu.be/sDaRLZF9HqY

  VastaaPoista
 5. Mahtavaa että vastaat tällä etukäteen Päivi Lipposen noloon heittoon iPadeistä kouluihin!

  Kiitos myös Martti joka jaksoi joskus fabussa/fabuna mulle tätä selittää!

  VastaaPoista